Zmiany w zasadach wydawania świadectw pracy

Od nowego roku zaczęły obowiązywać nowe zasady wydawania świadectw pracy. Aktualnie, w związku z ustaniem stosunku pracy, pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

W przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy, pracodawca będzie obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. Wniosek będzie mógł być złożony w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy obejmującego poprzedni okres zatrudnienia albo wszystkie okresy zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. Pracodawca będzie obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Nowe przepisy precyzują, że wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się̨ pracownika z pracodawcą.

Stan prawny na 1.03.2017 r.

 

Łukasz Sulej

Download PDF
Powrót Drukuj stronę