Zatrudnienie = umowa na piśmie

Sejm przyjął nowelizację kodeku pracy, która likwiduje tzw. syndrom pierwszej dniówki. Chodzi tu o sytuacje, gdzie pracodawca zatrudnia pracowników bez podpisania z nimi umowy.

Obecnie umowa o pracę może być dostarczona pracownikowi do końca pierwszego dnia pracy. Z chwilą wejścia w życie nowelizacji, pisemna umowa o pracę lub pisemne potwierdzenie ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę, będzie musiało być wręczone pracownikowi jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy. Drugi egzemplarz musi posiadać pracodawca. Za brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy, tak jak do tej pory, pracodawcy grozić będzie kara grzywny.

Posiadanie pisemnej umowy o pracę albo pisemnego potwierdzenia podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę ułatwi pracownikom dochodzenie i korzystanie z przysługujących im świadczeń i uprawnień ze stosunku pracy. Ponadto nowe przepisy ułatwią działanie Państwowej Inspekcji Pracy. Według informacji PIP w roku 2014, nielegalne zatrudnienie, polegające na powierzeniu pracy bez potwierdzenia na piśmie rodzaju umowy i jej warunków oraz niezgłoszeniu osoby zatrudnionej do ubezpieczenia społecznego stwierdzono w 18 proc. kontrolowanych podmiotów.

Zmiana ma wejść w życie od dnia 1 września 2016 r.

Łukasz Sulej

Download PDF
Powrót Drukuj stronę