Zajęcie wynagrodzenia z umowy zlecenia

Co zrobić, gdy komornik zajmie należności z tytułu umowy zlecenia w całości?

Podkreślenia wymaga fakt, że wynagrodzenie otrzymywane z tytułu umowy zlecenia co do zasady nie podlega ochronie jak wynagrodzenie za pracę – innymi słowy potrąceniu podlega cała kwota wypłacana z tytułu umowy zlecenia i innych umów cywilnoprawnych.

Jednakże, kiedy umowa zlecenie stanowi jedyne źródło dochodu, wypłacane w stałych odstępach czasu, np. co miesiąc, istnieje szansa na to, że komornik do egzekucji zastosuje przepisy kodeksu pracy dotyczące egzekucji z wynagrodzenia za pracę (art. 871 kodeksu pracy).

Jeśli zatem, dłużnikowi doręczono postanowienie o zajęciu wierzytelności z umowy zlecenia to w pierwszej kolejności należy zwrócić się do komornika z wnioskiem o uwzględnienie przepisu art. 833 §1 KPC. Jeżeli komornik nie uwzględni wniosku i nadal będzie stosował do egzekucji z umowy zlecenia przepisy dotyczące egzekucji z wierzytelności (kpc), należy złożyć skargę na czynność komornika polegającą na zajęciu wierzytelności z tytułu umowy zlecenia będącej jedynym źródłem utrzymania bez uwzględnienia przepisu art. 833 §1 kpc.

Maria Szwajkiewicz

Podstawa prawna:
l art. 871 kodeksu pracy
l art. 833 §1 i §2 kodeksu postępowania cywilnego

Download PDF
Powrót Drukuj stronę