Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele podpisana

W dniu 30 stycznia 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni.

Ustawa określa zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta oraz w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

Zgodnie z ustawą zakaz będzie wprowadzony stopniowo. Od 1 marca 2018 r. w każdym miesiącu będą dwie niedziele handlowe – pierwsza i ostatnia. Od 1 stycznia 2019 r. będzie to tylko jedna niedziela w miesiącu – ostatnia, a od 1 stycznia 2020 r. będzie obowiązywał zakaz handlu we wszystkie niedziele z pewnymi wyjątkami. Co równie istotne, przepisy przewidują zakaz powierzania w tym czasie wykonywania pracy nie tylko pracownikom, ale również osobom zatrudnionym na podstawie umów prawa cywilnego.

Zakaz nie będzie dotyczył jednak wszystkich. Ustawa przewiduje wiele wyjątków od tej zasady. Przepisy zezwalają np. na handel w sklepach działających na terenie stacji paliw, dworców autobusowych i kolejowych.

Przedsiębiorcy, którzy nie będą przestrzegać zakazu, muszą się liczyć z karą grzywny, nawet do 100 tys. zł.

Stan prawny na 31.012018 r.

Łukasz Sulej

Download PDF
Powrót Drukuj stronę