Urlop dla poratowania zdrowia – nowe zasady

Od 1 stycznia 2018 r. urlop dla poratowania zdrowia będzie udzielany na nowych zasadach. W nadchodzącym roku o urlop dla poratowania zdrowia będzie można wystąpić tylko w związku z wystąpieniem bądź zagrożeniem wystąpienia choroby zawodowej lub w celu odbycia leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji zawodowej.

Zmieni się również procedura orzekania o potrzebie udzielenia takiego urlopu.

W pierwszej kolejności nauczyciel będzie składał pisemny wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego do dyrektora, a następnie dyrektor będzie kierował nauczyciela na badania do lekarza medycyny pracy. Od orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, zarówno nauczycielowi, jak i dyrektorowi przysługuje odwołanie do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy. Koszty badań ponosić będzie szkoła.

Po przedłożeniu przez nauczyciela orzeczenia lekarskiego będzie możliwe udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia.

Jednocześnie nowe przepisy złagodziły nieco wymogi stażowe umożliwiające skorzystanie z urlopu zdrowotnego – nauczyciel będzie musiał nadal przepracować nieprzerwanie 7 lat w szkole, jednak w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć.

Ważne!!!

Przepisy przejściowe przewidują możliwość uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia na dotychczasowych zasadach pod warunkiem uzyskania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia takiego urlopu przed 1 stycznia 2018 r.

Podstawa prawna: ustawa 

z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.50)

Stan prawny na 20.12.2017 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę