Umowy cywilnoprawne po nowemu

Z nowym rokiem weszły w życie zmiany przepisów dotyczące oskładkowania umów zlecenia. Warto zatem na przykładach przeanalizować na czym te zmiany polegały.

Przede wszystkim od kilku lat był wysuwany postulat aby od umów cywilnoprawnych odprowadzać, w większym zakresie niż dotychczas, składki na ubezpieczenia społeczne. Miało to na celu zastopowanie wykorzystywania umów cywilnoprawnych w sposób nieuzasadniony.

Przed zmianą przepisów, osoba pracująca na podstawie kilku umów zleceń obowiązkowo objęta była ubezpieczeniami emerytalno – rentowymi tylko z tego tytułu, który powstał najwcześniej.

Przykład:

Pan Jan wykonywał pracę na podstawie dwóch umów zlecenia: z umowy A uzyskał dochód 300 złotych, a z umowy B dochód 2000 złotych. Obowiązek ubezpieczenia dotyczył tylko umowy A, gdyż została zawarta jako pierwsza.

Po zmianach:

Przykład:

Pan Jan w 2016 roku również wykonuje pracę na podstawie dwóch umów zlecenia: z umowy A uzyskał dochód 300 złotych, a z umowy B dochód 1500 złotych. Pan Jan podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów, gdyż suma dochodu nie osiągnęła kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (1850 złotych.).

Przykład 2:

Od marca 2016 r. Pan Jan otrzyma podwyżkę i będzie z tytułu tychże umów osiągał odpowiednio z umowy A dochód w wysokości 1850 złotych, a z umowy B kwotę 2.000 złotych. Będzie zatem podlegał ubezpieczeniom społecznym jedynie z tytułu umowy zlecenia A.

Stan prawny na 13.01 2016 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę