Świadczenia dla pracowników z okazji Świąt Bożego Narodzenia

W związku ze świętami wielu pracodawców przekazuje pracownikom dodatkowe świadczenia. Mogą być one finansowane z bieżących środków lub z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Karta przedpłacona jest zbliżona do karty debetowej. Transakcje są autoryzowane do wysokości salda na rachunku technicznym, który „zasila” pracodawca. Pracownik otrzymuje świadczenie, jak gdyby dostał przelew na konto albo gotówkę. Do 380 złotych nie trzeba płacić od karty podatku.

Paczki należą do świadczeń rzeczowych. Ich wartość stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy (na podstawie art.12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od posób fizycznych). Przychody z tego tytułu są zwolnione od podatku do 380 zł w roku podatkowym, jeżeli w całości sfinansowane zostały ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych.

Wartość paczek finansowanych ze środków ZFŚS nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Ulga podatkowa nie obejmuje bonów, talonów czy też innych znaków uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi, nawet jeśli ich koszt pokryty jest ze środków ZFŚS. Bony nie są bowiem ani środkiem płatniczym, ani świadczeniem o charakterze rzeczowym.

Stan prawny na 21.11.2017 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę