Rekompensata za pracę w dniu wolnym

Pracownik został wezwany na 2 godziny do pracy w dzień wolny wynikający z pięciodniowego tygodnia pracy. Dla pracownika takim dniem jest sobota. Czy za przepracowany czas pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia za pracę w sobotę?

Nie. Dodatek nie przysługuje. Natomiast przepisy przewidują, iż niezależnie od liczby godzin pracy w tym dniu pracownikowi przysługuje dodatkowo cały dzień wolny od pracy. Celem takiego rozwiązania jest zapewnienie realizacji pięciodniowego tygodnia pracy.

Termin udzielenia dnia wolnego należy ustalić w porozumieniu z pracownikiem; pracodawca nie może sam narzucić terminu (najbardziej dogodnego dla siebie).

Istotnym jest również to, że pracodawca nie może proporcjonalnie obniżyć wynagrodzenia pracownika, udzielając mu całego dnia wolnego w zamian za przepracowane tylko dwie godziny w sobotę.

Podstawa prawna art. 1513 kodeksu pracy

stan prawny na 17.05.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę