Pracodawca zmiennym jest…

Rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę powinno zostać poprzedzone ściśle określoną procedurą. W praktyce zdarza się, iż pracodawca dopiero po złożeniu pracownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony, uświadamia sobie, że przykładowo nie zawiadomił o tym fakcie reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej.
W takim przypadku pracodawca nie chcąc narażać się na kosztowne postępowanie sądowe, cofa często poprzednie oświadczenie o zwolnieniu z pracy i następnie po kilku dniach wręcza pracownikowi kolejne wypowiedzenie umowy o pracę już zgodne z literą prawa, po przeprowadzeniu konsultacji ze związkiem zawodowym. Ten na pozór sprytny wybieg pracodawcy nie zamyka jednak całej sprawy.

Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego skuteczne cofnięcie przez pracodawcę wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę wymaga zgody tego pracownika. Brak zgody pracownika powoduje w tym przypadku, że ponowne wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę jest bezskuteczne. Pracownik może bowiem z różnych przyczyn nie życzyć sobie wycofania przez pracodawcę oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę i być przykładowo zainteresowanym podjęciem czynności procesowej, aby uzyskać korzystne dla siebie rozstrzygnięcie sądu.

Stan prawny na 1.12.2013 r.

Tomasz Gryczan

Download PDF
Powrót Drukuj stronę