Obowiązki pracodawcy zimą

Przy pracy wykonywanej na wolnej przestrzeni pracodawca jest obowiązany do:

  • zapewnienia odzieży ochronnej, posiłków regeneracyjnych i ciepłych napojów, przy temperaturze powietrza zimą (od 1 listopada do 31 marca) niższej niż 10 stopni C. Obowiązek zapewnienia posiłków regeneracyjnych dotyczy pracowników, którzy wykonują prace na otwartej przestrzeni w okresie zimowym związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet.
  • zapewnienia pomieszczenia, w którym pracownicy, wykonujący prace na wolnej przestrzeni, się ogrzeją lub zmienią odzież– temperatura w nich nie powinna być niższa niż 16 stopni C.

W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy. Zapewnienie pracownikom posiłków regeneracyjnych, ciepłych napojów i odzieży jest wymagane na stanowiskach, których wykaz ustala pracodawca w porozumieniu ze związkami zawodowymi bądź z przedstawicielami pracowników. Informacje takie powinien zawierać regulamin pracy. Przepisy określają minimalną temperaturę w pomieszczeniach, gdzie wykonywana jest praca. Przy lekkiej pracy fizycznej, np. w biurach, temperatura nie powinna być niższa niż 18 stopni C. Pozostali pracownicy, zatrudnieni np. w halach produkcyjnych, powinni mieć zapewnioną temperaturę nie niższą niż 14 stopni C.

Przy odśnieżaniu, zabronione jest dopuszczanie pracowników do pracy na wysokości, jeżeli:

  • nie posiadają zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości!
  • nie zostali w sposób udokumentowany przeszkoleni, jak bezpiecznie odśnieżać!
  • nie zostały zagwarantowane skuteczne środki ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości lub każdego pracownika nie wyposażono w indywidualne środki przez takim upadkiem!

Stan prawny na 28.02.2018 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę