Nowe ulgi podatkowe dla świadczeń z ZFSŚ i funduszy związkowych

Z początkiem roku obowiązuje nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe przepisy wprowadziły m.in. wzrost wysokości progu zwolnienia od podatku dochodowego od wartości świadczeń otrzymywanych z ZFŚS i funduszy związkowych. Ponadto, niektóre rodzaje świadczeń zostały zwolnione z podatku w całości.

Aktualnie zwolnione z opodatkowania do kwoty 1000 zł rocznie są wartości otrzymanych przez pracownika rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych. Co ważne, zwolnienie nie obejmuje bonów i talonów uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi.

Do końca ubiegłego roku kwota zwolnienia od podatku dochodowego w odniesieniu do powyższych świadczeń wynosiła 380 zł.

Z nowym rokiem wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci wypłacanych z ZFŚS oraz funduszy związków zawodowych, niezależnie od wysokości.

Do 31 grudnia 2017 r. ww. zapomogi były zwolnione od podatku do kwoty 2280 zł rocznie.

Wzrósł także limit wyłączenia z opodatkowania zapomóg wypłacanych z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, innych niż w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, z kwoty 638 zł do 1000 zł w roku podatkowym.

Stan prawny na 17.01.2018 r.

Łukasz Sulej

Download PDF
Powrót Drukuj stronę