Najważniejsze zmiany w prawie pracy w 2018 roku

Rok 2018 przyniesie ze sobą sporo zmian w polityce zatrudnienia.

Pensja minimalna osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wzrośnie do 2100 zł., a minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych do kwoty 13,70 złotych. Wzrost wynagrodzenia pociągnie za sobą zmiany w wysokości niektórych świadczeń pracowniczych, których wysokość jest pochodną minimalnej pensji (odszkodowania od pracodawcy z tytułu mobbingu, dodatku za pracę w porze nocnej, kwoty wolnej od potrąceń komorniczych).

Od 1 marca wejdzie w życie stopniowe ograniczanie handlu w niedzielę. Łącznie w 2018 roku będzie 21 niedziel, w które będą mogły pracować wszystkie placówki handlowe. W pozostałe niedziele handel będzie ograniczony tylko do zakupów np. w internecie i w sklepach, w których za ladą staną właściciele.

Wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe zostaną zwaloryzowane od dnia 1 marca 2018 roku. Wskaźnik waloryzacji na 2018 rok powinien wynieść nie mniej niż 102,7 proc., a to oznacza, że wszystkie świadczenia zostaną zwiększone o 2,7 proc. Przykładowo najniższa emerytura wzrośnie z 1000 zł do 1027 zł (podwyżka o 27 zł).

Od 1 lipca br. lekarze będą wystawiać wyłącznie elektroniczne zwolnienia lekarskie (tzw. e-ZLA).

Stan prawny na 10.01.2018 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę