Kontrola PIP bez zapowiedzi możliwa w kadej firmie

Nie tylko w przemyśle i handlu, ale także w firmach usługowych inspektorzy pracy będą mogli przeprowadzać kontrole bez zapowiedzi. Jak wynika ze stanowiska głównego inspektora pracy, niezapowiedziane kontrole możliwe będą w każdej firmie, niezależnie od branży, w której dany pracodawca funkcjonuje.

Zmianie uległa dotychczasowa interpretacja przepisów obowiązująca w inspekcji pracy. Przez wiele lat inspekcja pracy nie stosowała zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Zmieniło się to w 2009 r., wraz z wejściem w życie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nakazały one organom kontroli uprzedzać przedsiębiorcę o planowanej inspekcji z 7-dniowym wyprzedzeniem. Od tej pory PIP informację o zamiarze przeprowadzenia kontroli zaczęła kierować do firm prowadzących działalność usługową. Kontrole bez uprzedzenia nadal stosowane były u przedsiębiorców z sektora przemysłowego i handlowego.

Nowa interpretacja ma się przyczynić do zwiększenia skuteczności kontroli PIP. Polska była do tej pory jedynym krajem w Europie, gdzie PIP nie mogła z zaskoczenia skontrolować firmy usługowej.

Łukasz Sulej

Download PDF
Powrót Drukuj stronę