Jednakowe wynagrodzenie dla młodych pracowników

Obecne przepisy pozwalają na zatrudnienie pracownika w pierwszym roku pracy za wynagrodzeniem w wysokości 80 proc. wynagrodzenia minimalnego. Celem przyjęcia takiego rozwiązania miała być poprawa sytuacji na rynku pracy, zwłaszcza osób młodych. Regulacja została wprowadzona w specyficznych warunkach społeczno-gospodarczych ze szczególnie wysokim poziomem bezrobocia.

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewiduje w powyższym względzie istotną zmianę. Uchylony został przepis różnicujący wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ze względu na staż pracy. Po zmianie wszyscy pracownicy, bez względu na staż pracy, muszą mieć zapewnianą, co najmniej płacę minimalną.

Określona w ustawie gwarancja minimalnego wynagrodzenia wyznacza dolną granicę wynagrodzenia, jakie przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, niezależnie od posiadanych kwalifikacji, składników wynagrodzenia, jak i szczególnych właściwości i warunków pracy.

Zmiana wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.

Stan na 2 listopada 2016 r.

Łukasz Sulej

Download PDF
Powrót Drukuj stronę