Dzień wolny za święto przypadające w sobotę

11 listopada 2017 r. Narodowe Święto Niepodległości przypada w sobotę. W związku z tym pracodawcy, u których sobota jest dniem wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, powinni wyznaczyć pracownikom dodatkowy dzień wolny od pracy.

Wyznaczenie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę powinno nastąpić w obowiązującym u danego pracodawcy okresie rozliczeniowym.

W październiku 2012 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za sprzeczny z konstytucją przepis kodeksu pracy, zgodnie z którym za święto przypadające w dniu wolnym od pracy pracodawcy nie musieli oddawać pracownikom dodatkowego dnia wolnego (sygn. akt K 27/11). Zdaniem trybunału, każdy pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy.

Okoliczność, iż pracownik w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, będącym jednocześnie świętem ustawowym, był przykładowo niezdolny do pracy z powodu choroby, nie zwalnia pracodawcy z obowiązku wyznaczenia pracownikowi innego dnia wolnego od pracy. Wymiar czasu pracy tego pracownika ustala się bowiem w taki sam sposób jak pozostałych pracowników, a następnie obniża się o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy (art. 130 § 3 k.p.).

Stan prawny na 2.11.2017 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę