Prawo w pracyŚwiadczenia dla pracowników z okazji Świąt Bożego Narodzenia


W związku ze świętami wielu pracodawców przekazuje pracownikom dodatkowe świadczenia. Mogą być one finansowane z bieżących środków lub z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Karta przedpłacona …

Zapomoga z tytułu choroby współmałżonka


Pracownik złożył wniosek o przyznanie mu zapomogi z ZFŚS, ponieważ jego współmałżonek, wskutek wypadku przebywa w szpitalu i czeka go długie leczenie. Czy w razie pozytywnego rozpatrzenia …

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę


11 listopada 2017 r. Narodowe Święto Niepodległości przypada w sobotę. W związku z tym pracodawcy, u których sobota jest dniem wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego …

Zaległy urlop wypoczynkowy do końca września


Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Natomiast, zgodnie …

Ekwiwalent a przedawnienie prawa do urlopu


Zagadnienie: Czy w sytuacji gdy pracownik nie wykorzystał urlopu zaległego za 2015 rok może on żądać wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop? Odpowiedź: Jedynie, gdy …

Kiedy można wysłać pracownika na przymusowy urlop?


Zasadą przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego jest, że pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo (art. …

Przedłużające się chorobowe a rozwiązanie umowy o pracę


Powtarzające się nieobecności spowodowane chorobą Choroba pracownika wpisana jest w ryzyko, jakie pracodawca ponosi z racji jego zatrudnienia. Podobnie rzecz się przedstawia z usprawiedliwionymi nieobecnościami w pracy, spowodowanymi innymi …

Zmiany w zasadach wydawania świadectw pracy


Od nowego roku zaczęły obowiązywać nowe zasady wydawania świadectw pracy. Aktualnie, w związku z ustaniem stosunku pracy, pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie …

Plan urlopów


Plan urlopów ma na celu zapewnienie pracownikom wykorzystania urlopu w roku, w którym nabyli do niego prawo oraz umożliwienie pracodawcy zorganizowania pracy w sposób zapewniający normalne funkcjonowanie. Przyjmuje …

Obowiązki pracodawcy w okresie zimy


Przepisy BHP określają minimalną temperaturę w pomieszczeniach, gdzie wykonywana jest praca. Przy lekkiej pracy fizycznej, np. w biurach, temperatura nie powinna być niższa niż 18 stopni C. …