Prawo w pracyDodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (cz. 1)


Przedstawiamy zagadnienia związane z nabyciem prawa i wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zwanego potocznie trzynastką. Zagadnienie Prawo do „trzynastki” w przypadku przejścia zakładu pracy na nowego …

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele podpisana


W dniu 30 stycznia 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni. Ustawa określa zasady dotyczące …

Nowe ulgi podatkowe dla świadczeń z ZFSŚ i funduszy związkowych


Z początkiem roku obowiązuje nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe przepisy wprowadziły m.in. wzrost wysokości progu zwolnienia od podatku dochodowego od wartości …

Najważniejsze zmiany w prawie pracy w 2018 roku


Rok 2018 przyniesie ze sobą sporo zmian w polityce zatrudnienia. Pensja minimalna osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wzrośnie do 2100 zł., a minimalna …

Zwolnienie od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem


Pracownikowi wychowującemu dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze dwóch dni (art. 188 kodeksu pracy). Od …

Urlop dla poratowania zdrowia – nowe zasady


Od 1 stycznia 2018 r. urlop dla poratowania zdrowia będzie udzielany na nowych zasadach. W nadchodzącym roku o urlop dla poratowania zdrowia będzie można wystąpić …

Wypadek przy pracy – pracownicze roszczenia uzupełniające


Jeżeli pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy, może, oprócz roszczeń z ubezpieczenia społecznego, dochodzić również roszczeń uzupełniających od pracodawcy. Zgodnie z kodeksem cywilnym, poszkodowany pracownik może …

Świadczenia dla pracowników z okazji Świąt Bożego Narodzenia


W związku ze świętami wielu pracodawców przekazuje pracownikom dodatkowe świadczenia. Mogą być one finansowane z bieżących środków lub z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Karta przedpłacona …

Zapomoga z tytułu choroby współmałżonka


Pracownik złożył wniosek o przyznanie mu zapomogi z ZFŚS, ponieważ jego współmałżonek, wskutek wypadku przebywa w szpitalu i czeka go długie leczenie. Czy w razie pozytywnego rozpatrzenia …

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę


11 listopada 2017 r. Narodowe Święto Niepodległości przypada w sobotę. W związku z tym pracodawcy, u których sobota jest dniem wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego …