Ulga ustawowa 37 procent

Jeżeli jesteś emerytem, rencistą masz prawo do dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37 proc. przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych. Prawo do zniżki przysługuje na podstawie odpowiedniego zaświadczenia wydawanego przez:

1. terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
2. regionalne komisje emerytów i rencistów NSZZ „Solidarność”,
3. Niezależny Krajowy Związek Zawodowy w Polsce „Solidarność Weteranów Pracy”,
4. Zarząd Główny i oddziały terenowe Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Solidarność – 80”,
5. wojewódzkie i regionalne rady weteranów pracy Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
6. Niezależny Związek Przyszłych i Obecnych Emerytów i Rencistów „Weterani Pracy”,
7. zarządy wojewódzkie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych,
8. zarządy i koła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego,
9. okręgowe sekcje emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego,
10. Związek Zawodowy Pracowników Najwyższej Izby Kontroli,
11. Komisję Krajową i zarządy regionów Chrześcijańskiego Związku Zawodowego „Solidarność” im. Księdza Jerzego Popiełuszki,
12. zarządy wojewódzkie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej,
13. oddziały wojewódzkie Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego,
14. terenowe jednostki Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, dla osób uprawnionych należących i nienależących do tych organizacji.

Zaświadczenie okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

Stan prawny na 3.08 2016 r.

Łukasz Sulej

Download PDF
Powrót Drukuj stronę