Prawo telekomunikacyjne

Zmiany w prawie telekomunikacyjnym – umowy mają być krótsze i bardziej zrozumiałe dla konsumenta.

Z dniem 21 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja prawa telekomunikacyjnego, która dostosowuje polskie przepisy do wymagań dyrektyw unijnych oraz wprowadza korzystne zmiany dla użytkowników telefonii.

Co nowego?
Nowelizacja kładzie kres „drobnemu druczkowi” oraz bardzo długim umowom na Internet czy telefon – umowy mają być przejrzyste, czytelne i zrozumiałe; konsument musi być świadomy, co przedsiębiorca mu gwarantuje i jakie są ograniczenia w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej.
Umowy o świadczenie usług nie będą zawierane na okres dłuższy niż 24 miesiące; można będzie też podpisać umowę na czas krótszy niż rok. Wymusi to większą konkurencyjność na rynku i umożliwi klientowi skuteczniejsze korzystanie z nowych cyfrowych technologii.

Jeśli korzystamy z mobilnego Internetu, będziemy mogli żądać, by przedsiębiorca powiadamiał nas o wykorzystaniu limitu transferu danych. Nie będą nam więc groziły nieoczekiwanie wysokie rachunki za korzystanie z Internetu.

Użytkownik sieci będzie mógł świadomie wyrazić wolę skorzystania z tzw. cookies, jeśli chce, aby przeglądarka zapamiętywała strony, które odwiedzał w Internecie oraz jego indywidualne ustawienia, np. poczty internetowej.

Stan prawny na 14.05.2013 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę