Czy przedsiębiorca może skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Czy osoba fizyczna, prowadząca własną działalność gospodarczą i niezatrudniająca pracowników, może ogłosić tzw. upadłość konsumencką?

Tak, ale po zakończeniu działalności gospodarczej.

Prawo upadłościowe od kilku lat daje osobom zadłużonym możliwość ogłoszenia tzw. upadłości konsumenckiej. Przepisy regulujące zasady i skutki prowadzenia tego postępowania są uregulowane w dziale V ustawy Prawo upadłościowe i generalnie dotyczą osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 4911 Prawa upadłościowego w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2016 roku, z upadłości konsumenckiej były przedsiębiorca mógł skorzystać dopiero po upływie jednego roku od zaprzestania działalności gospodarczej i wykreślenia z właściwego rejestru.

Nowelizacja ustawy  Prawo upadłościowe, która miała miejsce 1 stycznia 2016 roku, rozwiązuje wskazaną trudność w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przez osobę fizyczną, która zaprzestała działalności gospodarczej, poprzez zmianę art. 8 ust. 1 tej ustawy. Przepis ten obecnie stanowi, iż wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok, a postępowanie toczy się według przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej.

Stan prawny na 1 czerwca 2016 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę