Bank odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze

W przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej bank jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić kwotę na konto, z którego została dokonana.

Tymczasem instytucje finansowe bardzo często próbują uniknąć finansowej odpowiedzialności i niesłusznie odrzucają prośby o zwrot utraconych w wyniku przestępstw pieniędzy swoich klientów. Bank musi udowodnić fakt autoryzowania transakcji przez klienta, niedopełnienia obowiązków, czy też dopuszczenia się rażącego niedbalstwa w przypadku ataku hakerów.

Inaczej odpowiedzialność za skradzione pieniądze spada na tą instytucję. Należy także pamiętać, że użytkownik odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze do wysokości równowartości w walucie polskiej 150 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania transakcji, jeżeli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem:

1) posłużenia się utraconym przez płatnika albo skradzionym płatnikowi instrumentem płatniczym lub

2) przywłaszczenia instrumentu płatniczego lub jego nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez płatnika obowiązku zabezpieczenia tego instrumentu, w szczególności przechowywania instrumentu płatniczego z zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępniania go osobom nieuprawnionym. Przedstawione zasady odpowiedzialności banku za nieautoryzowane transakcje stosuje się do użytkowników będących konsumentami.

W przypadku innych podmiotów zasady te mogą być modyfikowane.

Stan prawny na 21.06. 2017 r.

Łukasz Sulej

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę