Prawa konsumentaBank odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze


W przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej bank jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić kwotę na konto, z którego została dokonana. Tymczasem instytucje finansowe bardzo często próbują uniknąć …

Ulga ustawowa 37 procent


Jeżeli jesteś emerytem, rencistą masz prawo do dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37 proc. przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych. …

Czy przedsiębiorca może skorzystać z upadłości konsumenckiej?


Czy osoba fizyczna, prowadząca własną działalność gospodarczą i niezatrudniająca pracowników, może ogłosić tzw. upadłość konsumencką? Tak, ale po zakończeniu działalności gospodarczej. Prawo upadłościowe od kilku lat …

Poradnik konsumenta


Z dniem wejścia w życie nowej ustawy o prawach konsumenta tj. 25 grudnia 2014 r. konsumenci zyskali jeszcze większą ochronę swoich praw, zwłaszcza kupujący poza lokalem przedsiębiorcy …

Odszkodowanie z biura podróży


Za szkody poniesione z powodu niewykonania albo nienależytego wykonania umowy przez organizatora imprezy turystycznej klientowi należy się odszkodowanie. Istnieją jednak od tej zasady znaczne wyjątki. Organizator …

Kto ma prawo żądać okazania dowodu osobistego?


Posiadacz dowodu osobistego jest zobowiązany okazywać ten dokument uprawnionym organom i instytucjom. Prawo do legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości wynika z przepisów regulujących działalność właściwych organów. …

Zakupy przez Internet


Czy można zwrócić pełnowartościowy towar zakupiony przez Internet? Należy na wstępie wyjaśnić, iż przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę …

Dane osobowe podczas wakacji


O tym, jak bezpiecznie zachować się w różnych wakacyjnych sytuacjach zwraca uwagę Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO). GIODO informuje o tym, że pracownicy hoteli, ośrodków wczasowych …

Prawo telekomunikacyjne


Zmiany w prawie telekomunikacyjnym – umowy mają być krótsze i bardziej zrozumiałe dla konsumenta. Z dniem 21 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja prawa …