Pracodawca musi konsultować

Pracodawca nie może odgórnie żądać od organizacji związkowej imiennej listy pracowników, aby w przypadku konieczności zwolnienia pracownika, unikać trybu konsultacji wymienionej w art. 38 kodeksu pracy.

Takie będą skutki prawne podjętej przez Sąd Najwyższy w dniu 24 stycznia 2012r. Uchwały (sygn. akt III PZP 7/11).

Nieudzielenie przez zakładową organizację związkową żądanej przez pracodawcę informacji o pracownikach korzystających z jej obrony, nie zwalnia pracodawcy z obowiązku zawiadomienia organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę, jeżeli nieudzielenie tej informacji było uzasadnione ochroną danych osobowych.

Maria Szwajkiewicz

 podstawa prawna:
− art. 38 § 1 kodeksu pracy
− art. 30 ust. 2 1 ustawy o związkach zawodowych
− art. 23 ust. 1 pkt 2 oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o ochronie danych osobowych

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę