Opodatkowanie zniesienia współwłasności

Zagadnienie:

Dwóch braci odziedziczyło w 2014 roku nieruchomość. W 2015 roku, w wyniku orzeczenia sądowego dochodzi do zniesienia współwłasności i sąd przyznaje nieruchomość na własność Pana A, a na rzecz Pana B nakazuje spłatę odpowiadającą wartości udziału w nieruchomości wspólnej. Czy Pan B jest obowiązany do zapłaty podatku skoro otrzymał pewną sumę pieniędzy w zamian za zbycie udziału?

Odpowiedź:

W tej sytuacji TAK.

Z tytułu odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat od daty nabycia, Pan B będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ważne!!!

Okres 5 lat liczy się od końca roku podatkowego, w którym zbywana nieruchomość została nabyta, czyli w tej sytuacji od końca roku kalendarzowego od dnia nabycia spadku.

Termin do złożenia zeznania PIT-39 upłynął 30 kwietnia 2016 roku. W tym terminie też Pan B był zobowiązany do zapłaty podatku w wysokości 19% dochodu (różnica pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania).

Ulga mieszkaniowa!!!

Pan B nie zapłaci podatku, jeśli dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości przeznaczy na własne cele mieszkaniowe. Do wydatków na własne cele mieszkaniowe zalicza się m.in. wydatki na: nabycie budynku mieszkalnego lub gruntu pod jego budowę, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, a także na budowę, adaptację czy też remont własnego budynku mieszkalnego bądź lokalu mieszkalnego. Zamiar przeznaczenia dochodu – na cele mieszkaniowe (jako zwolnione z opodatkowania) niezależnie od tego, czy wydatki na cele mieszkaniowe zostały już poniesione czy dopiero będą, w okresie 2 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym uzyskany był przychód, należy zgłosić w zeznaniu PIT-39.

Stan prawny na 9.11.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę