Opodatkowanie imprez integracyjnych

Przegraną fiskusa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym zakończyła się sprawa o opodatkowanie imprez integracyjnych (wyrok z dn. 30 września 2014 r., II FSK 2353/12). Sprawa dotyczyła interpretacji podatkowej. Wnioskodawca, będący spółką kapitałową, wskazał, że zamierza zorganizować doroczną imprezę integracyjną dla wszystkich swoich pracowników. Opłata za organizację imprezy będzie miała charakter ryczałtowy. Impreza miała obejmować konsumpcję w formie szwedzkiego stołu, pieczonego dzika etc., gry i zabawy, transport, a także zabawę taneczną lub występy artystyczne. Wnioskodawca podkreślił, że za zaplanowane atrakcje zapłaci ryczałtem, a impreza będzie finansowana ze środków zakładowego funduszu socjalnego. Udział w niej będzie dobrowolny. Spółka wyjaśniła, że ze względu na liczebność załogi, tj. ok. 450 osób, nie będzie w stanie prowadzić listy obecności. Możliwe, że impreza odbędzie się w godzinach pracy. W takim przypadku uczestniczyć w niej będą pracownicy, którzy w tym czasie nie będą wykonywać pracy.

Pojęcie „innego nieodpłatnego świadczenia” było dotąd w orzecznictwie oceniane różnie. W wyroku z dn. 8 lipca 2014 r. (sygn. K 7/13), Trybunał Konstytucyjny wskazał m.in., że za przychód pracownika mogą być uznane takie świadczenia, które:

  1. zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie)
  2. zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenie aktywów lub uniknięcie wydatku, który musiałby ponieść
  3. korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Stan prawny na 8. 10.2014 r.

Łukasz Sulej

Download PDF
Powrót Drukuj stronę