Jak uniknąć kary za niezłożenie PIT-a?

Niezłożenie w terminie rocznego zeznania podatkowego stanowi wykroczenie, które zagrożone jest karą grzywny. Istnieje jednak sposób uwolnienia się od tego ryzyka.

Rozwiązaniem  dla spóźnialskich może być złożenie wraz z opóźnionym zeznaniem zawiadomienia o możliwości popełnienia czynu zabronionego. Zawiadomienie takie zwane czynnym żalem polega na zwięzłym opisaniu popełnionego czynu. Jego złożenie wyklucza karalność wspomnianego wykroczenia. Zawiadomienie jest skuteczne tylko do momentu, kiedy urząd nie uzyska udokumentowanej wiadomości o niezłożeniu zeznania w terminie z innego źródła. Trudno zakładać, aby taką wiadomość można było uzyskać w ciągu kilku dni od terminu złożenia zeznania, gdyż zeznanie może zostać nadane pocztą. Należy jednak uwzględnić, iż złożenie zeznania podatkowego z czynnym żalem już po tym, gdy urząd  z innego źródła dowiedział się o naszym błędzie, będzie bezskuteczne.  Pamiętajmy, że zawiadomienie powinno być złożone na piśmie.

Stan prawny na 30.04.2013 r.

Łukasz Sulej

Download PDF
Powrót Drukuj stronę