PodatkiZajęcie komornicze nadpłaty podatku PIT


Wobec dłużniczki jest prowadzone sądowe postępowanie egzekucyjne. Komornik dokonał w urzędzie skarbowym zajęcia nadpłaty podatku, w tym z tytułu ulgi podatkowej na dzieci (ulga prorodzinna). Czy …

Jak najkorzystniej rozliczyć się z fiskusem za 2016 rok: Ulga prorodzinna (ulga na dziecko)


Podatnicy podatku PIT – czyli pracownicy, zleceniobiorcy, osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, są zobowiązani do dokonania rocznego rozliczenia podatkowego z urzędem skarbowym, właściwym według miejsca …

Jak najkorzystniej rozliczyć się z fiskusem za 2016 rok: Ulga rehabilitacyjna


Podatnicy podatku PIT – czyli pracownicy, zleceniobiorcy, osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, są zobowiązani do dokonania rocznego rozliczenia podatkowego z urzędem skarbowym, właściwym według miejsca …

Opodatkowanie zniesienia współwłasności


Zagadnienie: Dwóch braci odziedziczyło w 2014 roku nieruchomość. W 2015 roku, w wyniku orzeczenia sądowego dochodzi do zniesienia współwłasności i sąd przyznaje nieruchomość na własność Pana A, a na rzecz …

Ważne daty: 31 marca i 10 kwietnia


Do 31 marca w ustawowych terminach składania sprawozdań finansowych organizacja związkowa musi się rozliczyć z urzędem skarbowym. Jeżeli data podjęcia uchwały zatwierdzającej sprawozdania (bilans, rachunek wyników, informacja …

Opodatkowanie imprez integracyjnych


Przegraną fiskusa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym zakończyła się sprawa o opodatkowanie imprez integracyjnych (wyrok z dn. 30 września 2014 r., II FSK 2353/12). Sprawa dotyczyła interpretacji podatkowej. Wnioskodawca, …

PIT: Jak rozliczyć ulgę prorodzinną?


Z tzw. ulgi prorodzinnej mogą skorzystać nie tylko rodzice, którzy są małżonkami, ale również osoby pozostające w wolnych związkach, czy rozwiedzione. Przepisy ustanawiające prawo do dokonania …

Przedawnienia opłat z tytułu abonamentu rtv


Należności z tytułu opat abonamentu rtv są należnościami publicznoprawnymi, analogicznymi do obciążeń podatkowych. Daniny te to świadczenia powszechne, przymusowe, bezzwrotne, ustalane jednostronnie na rzecz podmiotu prawa …

Jak uniknąć kary za niezłożenie PIT-a?


Niezłożenie w terminie rocznego zeznania podatkowego stanowi wykroczenie, które zagrożone jest karą grzywny. Istnieje jednak sposób uwolnienia się od tego ryzyka. Rozwiązaniem  dla spóźnialskich może być …

Czy możliwe jest przywrócenie terminu do zgłoszenia zwolnienia podatkowego od spadku bądź darowizny?


Ustawa o podatku od spadków i darowizn zwalnia całkowicie od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez członków tzw. zerowej grupy podatkowej. Chodzi tu …