Znieważenie nauczyciela

Nowelą z dnia 11 kwietnia 2007 r., zmieniającą treść przepisu art. 63 ustawy Karta nauczyciela, nauczyciele zostali objęci ochroną prawną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych. Zakres przedmiotowej ochrony określają przepisy kodeksu karnego w rozdziale XXIX – art. 222, 223, 224 § 2 oraz art. 226, który określa przestępstwo znieważenia funkcjonariusza publicznego.
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie I KZP 8/12 wskazuje, iż przedmiotem normy art. 226 § 1 k.k. jest z jednej strony prawidłowe funkcjonowanie instytucji państwowych i samorządowych, z drugiej godność funkcjonariusza publicznego lub osoby przybranej mu do pomocy. Wykonywanie obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, w tym nauczycieli, wiąże się bowiem z uczestnictwem w sytuacjach konfliktowych, w których są oni szczególnie narażeni na agresję lub naruszenie dóbr osobistych.
SN w przytoczonym orzeczeniu stwierdził ponadto, iż funkcjonariusz dokonujący czynności służbowych (np. nauczyciel pełniący dyżur w pokoju nauczycielskim), który jest w związku z tym znieważany niepublicznie, korzysta z takiej samej ochrony, jak w trakcie wykonywania obowiązków publicznie.
Stan prawny na 2.10.2012 r
Tomasz Gryczan

Download PDF
Powrót Drukuj stronę