Do związku nie tylko etatowcy

Ograniczanie udziału w związkach zawodowych wyłącznie do pracowników zatrudnionych na etacie jest sprzeczne z konstytucją – tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 2 czerwca br. (sygn. akt – K 1/13).

Aktualnie, prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych mają pracownicy, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, jeśli nie są pracodawcami (art. 2 ustawy o związkach zawodowych). Właśnie ten przepis, w zakresie, w jakim ogranicza wolność tworzenia i wstępowania do związków zawodowym innym osobom, wykonującym pracę zarobkową nie wymienioną w art. 2 ustawy, jest niezgodny z ustawą zasadniczą.

Podmiotem wolności zrzeszania się w związku zawodowym są pracownicy, ale w konstytucyjnym rozumieniu tego pojęcia – pracownikiem jest zatem każdy, kto wykonuje określoną pracę zarobkową, pozostaje w stosunku prawnym z podmiotem, na rzecz którego ją świadczy oraz posiada takie interesy zawodowe związane z wykonywaniem pracy, które mogą być grupowo chronione.

Trybunał uznał, że zakres ustawowych gwarancji zrzeszania się w związkach zawodowych jest – w sferze podmiotowej – za wąski w stosunku do unormowań konstytucyjnych oraz tych, które wynikają z wiążących Polskę umów międzynarodowych.
W konsekwencji wyrok oznacza, że m.in. też osoby zatrudnione na umowach cywilnych również, po zmianach legislacyjnych, będą mogły należeć do związków zawodowych.

Stan prawny na 16.06.2015 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę