Ochrona praw związkowychLiczba członków organizacji związkowej


Stosownie do art. 25(1) ust. 2 ustawy o związkach zawodowych, organizacja związkowa jest zobowiązana przedstawić co kwartał – według stanu na jego ostatni dzień – …

Do związku nie tylko etatowcy


Ograniczanie udziału w związkach zawodowych wyłącznie do pracowników zatrudnionych na etacie jest sprzeczne z konstytucją – tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 2 czerwca br. (sygn. akt – …

Działalność związkowa na parkingach placówki handlowej


Bywa, że pracodawca stara się usunąć działaczy związkowych rozdających ulotki informacyjne z parkingu sklepów wielkopowierzchniowych, twierdząc, że to teren prywatny. Co o tym mówi prawo?  …

Godziny związkowe


Pracodawcy mają ustawowy obowiązek zwalniania pracowników z pracy na czas ich udziału w posiedzeniach gremiów związkowych. Artykuł 31 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych statuuje prawo do zwolnienia …

Doraźna czynność związkowa


Przepisy ustawy o związkach zawodowych statuują prawo pracownika do zwolnienia go od świadczenia pracy na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji …

Objęcie wzmożoną ochroną pracowników tworzących Tymczasową Komisję Zakładową (Międzyzakładową) NSZZ „Solidarność”


W dniu 26.04.2011 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie Łukasza W. c/a I. SA w G., w którym dokonał wykładni art. 32 ustawy o …

Udzielanie zwolnień od pracy na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych


1. Przepis art. 31 ust. 3 przyznaje prawo do odpłatnego zwolnienia od pracy „na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z funkcji związkowej” danego …

Od czego zależy członkostwo w Związku?


1. Prawo do zasiłków statutowych zależy od posiadania ponad 6-miesięcznego nieprzerwanego okresu przynależności do naszego Związku, w niektórych sprawach sądowych istotne znaczenie dla ich rozstrzygnięcia …

Pracodawca musi konsultować


Pracodawca nie może odgórnie żądać od organizacji związkowej imiennej listy pracowników, aby w przypadku konieczności zwolnienia pracownika, unikać trybu konsultacji wymienionej w art. 38 kodeksu …

Ochrona przewodniczącego z mocy prawa


Sąd Najwyższy rozpoznając skargę kasacyjną w sprawie drastycznego zwolnienia we wrześniu 2009 roku przewodniczącego Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Interchem S.A. w Gdyni potwierdził, że odbyło się …