Przepisy RODO w praktyce (część 1)

Przepisy Rozporządzenia UE mają zastosowanie do wszystkich państw członkowskich w kontekście ochrony danych osobowych osób fizycznych. Istotną rolę pełni administrator danych osobowych, który powinien wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo odpowiadające ryzyku. Status administratora danych osobowych może mieć każdy podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Firmowe maile

Jeśli w e-mailu znajdują się informacje dotyczące osoby fizycznej (jeżeli tylko ta osoba jest możliwa do zidentyfikowania np. imię i nazwisko) oznacza to już przetwarzanie danych osobowych.

Osoba, z którą koresponduje przedsiębiorca, ma prawo do informacji o szeregu praw, które jej przysługują. Konieczne jest zatem poinformowanie o prawie do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do cofnięcia zgody. Ponadto osobę, której dane dotyczą należy poinformować o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Można dodać w stopkach maili link do strony www, na której znajdują się odpowiednie informacje.

Stan prawny na 20.06.2018 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę