Opłaty mogą być pobierane jedynie za parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonym miejscu

W dniu 9 października 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie powiększonym przychylił się do dotychczasowego stanowiska prezentowanego w orzecznictwie sądów administracyjnych, a mianowicie, że opłatę za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania pobiera się wyłącznie za postój w wyznaczonym do tego miejscu (wcześniej m.in. wyrok z 10 grudnia 2015 r., I OSK 2356/15)

Według art. 13b ust. 3 ustawy o drogach publicznych ustalenie strefy płatnego parkowania należy do rady gminy, która podejmuje w tej sprawie uchwałę.

Miejsca płatnego postoju wyznaczone w strefie płatnego parkowania są oznaczone – co do zasady, zarówno znakami pionowymi, jak i znakami poziomymi. Sąd orzekł, iż to znakom pionowym należałoby przypisać rolę decydującą w wyznaczeniu miejsca płatnego postoju. Natomiast miejsca postoju oznakowane w strefie płatnego parkowania wyłącznie znakiem poziomym nie spełniają wymagania definicji miejsca wyznaczonego w rozumieniu art. 13b ust. 1 ustawy o drogach publicznych.

Sygn. akt II GSP 2/17

Stan prawny na 25.10.2017 r .

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę