Nowe prawo o zgromadzeniach

Zgodnie z nową definicją – zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni, w określonym miejscu, w celu odbycia wspólnych obrad lub wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych. Do tej pory zgromadzeniem było manifestowanie 15 osób; nowa ustawa tego już nie wymaga.

Wprowadzono trzy rodzaje zgromadzeń publicznych:
1.    zwykłe – zgłaszane tak jak do tej pory do Urzędu Gminy (Miasta), najwcześniej 30 dni przed planowanym zgromadzeniem, a najpóźniej 6 dni. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia może być przesłane drogą elektroniczną.
Gmina może nie wyrazić zgody na przeprowadzenie zgromadzenie najpóźniej 96 godzin przed jego planowanym rozpoczęciem, a organizator ma 24 godziny na złożenie odwołania. Odwołanie będzie kierowane do Sądu Okręgowego, który będzie miał 24 godziny na rozpatrzenie odwołania. Od decyzji Sądu Okręgowego przysługiwać organizatorowi będzie odwołanie do Sądu Apelacyjnego.

2.    Uproszczone – zamiar jego przeprowadzenia będzie można zgłosić do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, najwcześniej 30 dni i najpóźniej 2 dni przed planowanym rozpoczęciem zgromadzenia. Warunek – manifestowanie w tym trybie nie może zakłócać ruchu drogowego.

3.    Spontaniczne – które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem, związanym ze sferą publiczną. Zgromadzenie to, nie wymaga zgłoszenia, z tymże może zostać rozwiązane, w formie decyzji ustnej, w przypadkach np. zagrożenia zdrowia lub życia ludzi, zagrożenia porządku i bezpieczeństwa publicznego lub porządku ruchu drogowego.

stan prawny na 23.03.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

Podstawa prawna: ustawa z dnia 24.07.2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. 2015.1485)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę