Czym są umowy śmieciowe?

NSZZ „Solidarność” od dłuższego czasu prowadzi kampanię informacyjną przeciw nadużywaniu w Polsce tzw. „śmieciówek”. Dla pełnego zrozumienia problemu warto raz jeszcze pokusić się o próbę zdefiniowania pojęcia „umowy śmieciowe”.
W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż termin „umowy śmieciowe” nie ma uregulowania w przepisach prawa. Jest to określenie potoczne i tym samym w różny sposób definiowane. Najczęściej „śmieciówki” są utożsamiane wprost z umowami-zleceniami oraz umowami o dzieło. Tymczasem wydaje się, że do „umów śmieciowych” należy zaliczyć każdą formę (umowy cywilnoprawne, samozatrudnienie, agencje pracy tymczasowej, umowy czasowe), która służy wyłącznie po to, aby wyłączyć określone w kodeksie pracy konsekwencje zatrudnienia.

W tym kontekście należy wyraźnie podkreślić, że rodzaj zatrudnienia nie jest objęty, wbrew obiegowej opinii, całkowitą swobodą stron. Zasada wolności umów doznaje poprzez przepis art. 3531 k.c. ograniczeń już na gruncie prawa cywilnego natomiast kodeks pracy w art. 22 przewiduje wprost zakaz zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi.

Stan prawny na 5.11.2012 r.

Tomasz Gryczan

Download PDF
Powrót Drukuj stronę