InneOchrona wizerunku osób prywatnych i publicznych


Zgodnie z przepisami prawa wizerunek człowieka stanowi jedno z dóbr osobistych i podlega ochronie, przewidzianej w przepisach prawa cywilnego (art. 23 k.c.), jak i prawa …

Opłaty mogą być pobierane jedynie za parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonym miejscu


W dniu 9 października 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie powiększonym przychylił się do dotychczasowego stanowiska prezentowanego w orzecznictwie sądów administracyjnych, a mianowicie, że opłatę za postój …

Nowe prawo o zgromadzeniach


Zgodnie z nową definicją – zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni, w określonym miejscu, w celu odbycia wspólnych obrad lub wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych. Do tej pory …

Łatwiej o nowy dowód


Z dniem 1 marca 2015 r. weszły w życie nowe ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa o dowodach osobistych oraz Ustawa o ewidencji ludności. Wprowadzają one zmiany, które …

Prawo autorskie w internecie


– Prowadzę stronę internetową organizacji związkowej. Czy mogę zamieszczać na niej zdjęcia, których nie jestem autorem, np. z innych stron internetowych? Zdjęcia są przedmiotem prawa autorskiego …

Zatrzymanie dowodu osobistego


W związku z praktyką pobierania w zastaw dowodu osobistego należy pamiętać, że zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, dowodu osobistego nie …

Działalność gospodarcza „Solidarności”


Związki zawodowe mają prawo do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Zgodnie z tym …

Wyrok do odbioru w supermarkecie


Wraz z nowym rokiem zmienił się sposób komunikacji między sądami i prokuraturami a obywatelami. W wyniku przetargu na obsługę korespondencji organów wymiaru sprawiedliwości wybrana została oferta prywatnego operatora pocztowego. …

Zaliczenie okresu zatrudnienia za granicą do stażu pracy


Kodeks pracy nie reguluje kwestii zaliczania okresów zatrudnienia odbytych poza granicami kraju do stażu pracy w Polsce. Kwestia zaliczania okresu zatrudnienia za granicą uregulowana została w ustawie …

Czym są umowy śmieciowe?


NSZZ „Solidarność” od dłuższego czasu prowadzi kampanię informacyjną przeciw nadużywaniu w Polsce tzw. „śmieciówek”. Dla pełnego zrozumienia problemu warto raz jeszcze pokusić się o próbę …