Porady prawnePrzepisy RODO w praktyce (część 1)


Przepisy Rozporządzenia UE mają zastosowanie do wszystkich państw członkowskich w kontekście ochrony danych osobowych osób fizycznych. Istotną rolę pełni administrator danych osobowych, który powinien wdrożyć …

Zatrudnianie pracowników tymczasowych


I. Definicja pracy tymczasowej Pracą tymczasową jest wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres w tej ustawie wskazany, zadań o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym …

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych


W dniu 25 maja 2018 r. weszła w życie nowa ustawa o ochronie danych osobowych, która ma dostosować polskie przepisy do unijnego rozporządzenia RODO. RODO, …

Monitoring w zakładzie pracy


Obowiązujące od 25 maja 2018 r. przepisy kodeksu pracy pozwalają na wprowadzenie monitoringu w miejscu pracy. Zgodnie z nimi, pracodawca ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa …

500+ dla samotnych rodziców: nowe zasady


Począwszy od 1 października 2017 roku, prawo rodziców samotnie wychowujących dzieci do świadczenia wychowawczego zostało uzależnione od ustalenia alimentów od drugiego rodzica. Oznacza to, że …

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne nie pozbawia prawa do odprawy emerytalnej


Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje nauczycielom, którzy osiągnęli odpowiedni wiek emerytalny oraz posiadają 30-letni staż pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej. Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego …

PIT pomoże rozliczyć urząd skarbowy


Do dnia 16 kwietnia 2018 r. można za pomocą strony internetowej złożyć wniosek PIT-WZ, a urząd skarbowy przygotuje dla nas deklarację podatkową PIT-37. PIT-WZ to …

Ile można dorobić będąc na emeryturze lub rencie


Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zmniejszyć lub zawiesić świadczenie osobie, która osiągnęła dodatkowy i odpowiednio wysoki przychód podlegający ubezpieczeniom społecznym, następującym świadczeniobiorcom: emerytom, którzy nie ukończyli …

Ulgi podatkowe z ZFŚS i funduszy związkowych


W związku z okresem przedświątecznym i przekazywanymi z tego tytułu świadczeniami pieniężnymi, przypominamy o nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe przepisy wprowadziły …

Opłaty za zaświadczenia o zarobkach?


Byli pracownicy mogą zwracać się do zakładu pracy o wystawienie zaświadczeń ZUS Rp-7 czyli zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla potrzeb emerytalno-rentowych.  Zgodnie z art. …