Porady prawne500+ dla samotnych rodziców: nowe zasady


Począwszy od 1 października 2017 roku, prawo rodziców samotnie wychowujących dzieci do świadczenia wychowawczego zostało uzależnione od ustalenia alimentów od drugiego rodzica. Oznacza to, że …

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne nie pozbawia prawa do odprawy emerytalnej


Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje nauczycielom, którzy osiągnęli odpowiedni wiek emerytalny oraz posiadają 30-letni staż pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej. Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego …

PIT pomoże rozliczyć urząd skarbowy


Do dnia 16 kwietnia 2018 r. można za pomocą strony internetowej złożyć wniosek PIT-WZ, a urząd skarbowy przygotuje dla nas deklarację podatkową PIT-37. PIT-WZ to …

Ile można dorobić będąc na emeryturze lub rencie


Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zmniejszyć lub zawiesić świadczenie osobie, która osiągnęła dodatkowy i odpowiednio wysoki przychód podlegający ubezpieczeniom społecznym, następującym świadczeniobiorcom: emerytom, którzy nie ukończyli …

Ulgi podatkowe z ZFŚS i funduszy związkowych


W związku z okresem przedświątecznym i przekazywanymi z tego tytułu świadczeniami pieniężnymi, przypominamy o nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe przepisy wprowadziły …

Opłaty za zaświadczenia o zarobkach?


Byli pracownicy mogą zwracać się do zakładu pracy o wystawienie zaświadczeń ZUS Rp-7 czyli zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla potrzeb emerytalno-rentowych.  Zgodnie z art. …

Nadmierny wysiłek lub stres a wypadek przy pracy


Przyczyną zewnętrzną wypadku przy pracy może być każdy czynnik zewnętrzny zdolny wywołać szkodliwe skutki. W tym znaczeniu taką przyczyną może być także praca i czynność …

Obowiązki pracodawcy zimą


Przy pracy wykonywanej na wolnej przestrzeni pracodawca jest obowiązany do: zapewnienia odzieży ochronnej, posiłków regeneracyjnych i ciepłych napojów, przy temperaturze powietrza zimą (od 1 listopada …

Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (cz. 1)


Przedstawiamy zagadnienia związane z nabyciem prawa i wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zwanego potocznie trzynastką. Zagadnienie Prawo do „trzynastki” w przypadku przejścia zakładu pracy na nowego …

Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników


Przedstawiamy zagadnienia związane z nabyciem prawa i wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zwanego potocznie trzynastką. Prawo do „trzynastki” w przypadku przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę, …