Porady prawneZajęcie komornicze nadpłaty podatku PIT


Wobec dłużniczki jest prowadzone sądowe postępowanie egzekucyjne. Komornik dokonał w urzędzie skarbowym zajęcia nadpłaty podatku, w tym z tytułu ulgi podatkowej na dzieci (ulga prorodzinna). Czy …

Przeliczenie emerytury


Czy po 1 października 2017 r. można na nowo przeliczyć emeryturę według tablic dla wieku 60 lub 65 lat? Od 1 października 2017r. wejdzie w życie …

500+: do kiedy ponowny wniosek?


Pierwszy okres, na który ustalane było prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. i skończy się z dniem 30 września 2017 r. …

Ekwiwalent a przedawnienie prawa do urlopu


Zagadnienie: Czy w sytuacji gdy pracownik nie wykorzystał urlopu zaległego za 2015 rok może on żądać wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop? Odpowiedź: Jedynie, gdy …

Bank odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze


W przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej bank jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić kwotę na konto, z którego została dokonana. Tymczasem instytucje finansowe bardzo często próbują uniknąć …

Składki można dziedziczyć


  Składki zgromadzone w ZUS i w OFE mogą być dziedziczone przez małżonka, wskazane osoby lub przez spadkobierców. Nie dotyczy to jednak wszystkich składek. Składki …

Kiedy można wysłać pracownika na przymusowy urlop?


Zasadą przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego jest, że pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo (art. …

Dziedziczenie środków zgromadzonych w OFE


Zasadą jest, że jeśli osoba ubezpieczona w OFE nie dożyje wieku emerytalnego, to środki zgromadzone na koncie podlegają wypłacie zgodnie z zasadami określonymi w art. 131 ustawy z 28 …

Jak najkorzystniej rozliczyć się z fiskusem za 2016 rok: Ulga prorodzinna (ulga na dziecko)


Podatnicy podatku PIT – czyli pracownicy, zleceniobiorcy, osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, są zobowiązani do dokonania rocznego rozliczenia podatkowego z urzędem skarbowym, właściwym według miejsca …

Jak najkorzystniej rozliczyć się z fiskusem za 2016 rok: Ulga rehabilitacyjna


Podatnicy podatku PIT – czyli pracownicy, zleceniobiorcy, osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, są zobowiązani do dokonania rocznego rozliczenia podatkowego z urzędem skarbowym, właściwym według miejsca …