Porady prawneŚwiadczenia dla pracowników z okazji Świąt Bożego Narodzenia


W związku ze świętami wielu pracodawców przekazuje pracownikom dodatkowe świadczenia. Mogą być one finansowane z bieżących środków lub z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Karta przedpłacona …

Zapomoga z tytułu choroby współmałżonka


Pracownik złożył wniosek o przyznanie mu zapomogi z ZFŚS, ponieważ jego współmałżonek, wskutek wypadku przebywa w szpitalu i czeka go długie leczenie. Czy w razie pozytywnego rozpatrzenia …

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę


11 listopada 2017 r. Narodowe Święto Niepodległości przypada w sobotę. W związku z tym pracodawcy, u których sobota jest dniem wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego …

Opłaty mogą być pobierane jedynie za parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonym miejscu


W dniu 9 października 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie powiększonym przychylił się do dotychczasowego stanowiska prezentowanego w orzecznictwie sądów administracyjnych, a mianowicie, że opłatę za postój …

Zaległy urlop wypoczynkowy do końca września


Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Natomiast, zgodnie …

Zajęcie komornicze nadpłaty podatku PIT


Wobec dłużniczki jest prowadzone sądowe postępowanie egzekucyjne. Komornik dokonał w urzędzie skarbowym zajęcia nadpłaty podatku, w tym z tytułu ulgi podatkowej na dzieci (ulga prorodzinna). Czy …

Przeliczenie emerytury


Czy po 1 października 2017 r. można na nowo przeliczyć emeryturę według tablic dla wieku 60 lub 65 lat? Od 1 października 2017r. wejdzie w życie …

500+: do kiedy ponowny wniosek?


Pierwszy okres, na który ustalane było prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. i skończy się z dniem 30 września 2017 r. …

Ekwiwalent a przedawnienie prawa do urlopu


Zagadnienie: Czy w sytuacji gdy pracownik nie wykorzystał urlopu zaległego za 2015 rok może on żądać wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop? Odpowiedź: Jedynie, gdy …

Bank odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze


W przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej bank jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić kwotę na konto, z którego została dokonana. Tymczasem instytucje finansowe bardzo często próbują uniknąć …