PrawoUlga ustawowa 37 procent


Jeżeli jesteś emerytem, rencistą masz prawo do dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37 proc. przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych. …

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych


Od 1 lipca 2016 roku pracodawca otrzyma większe dofinansowanie w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Pracodawca, zatrudniający osoby niepełnosprawne może uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego ze …

Urlop na żądanie: jego udzielenie zależy od decyzji pracodawcy


Zagadnienie: Niezaprzeczalnie, pracownikowi przysługują w roku kalendarzowym 4 dni urlopu, które nie są objęte planem urlopów, pracownik zgłasza żądanie jego udzielenia najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, w formie …

Dodatkowa praca a renta z tytułu choroby zawodowej


Pytanie: Były pracownik pobiera emeryturę i rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy. Zgodnie z wyborem dokonanym przez zainteresowanego ZUS wypłaca rentę z tytułu wypadku przy …

Kolejna umowa na okres próbny?


Co do zasady umowa na okres próbny jest jednorazowa. Ponowne zawarcie umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem jest dopuszczalne, jeżeli ma on być przyjęty …

Prawne skutki wydziedziczenia


Poprzez wydziedziczenie osoby z kręgu spadkobierców ustawowych (dzieci, małżonek, rodzice) są wykluczone od dziedziczenia, jak również tracą prawo do zachowku. Przyczyny wydziedziczenia powinny być ujęte przez …

Kiedy odprawa pieniężna nie przysługuje


Rozwiązanie stosunku pracy w trybie art. 231 § 4 kodeksu pracy nie uprawnia do nabycia odprawy pieniężnej, o której mowa w ustawie o zwolnieniach grupowych. Zagadnienie: Na podstawie porozumienia …

Ponowna konsultacja po zwolnieniu


Czy po długotrwałym zwolnieniu lekarskim pracownika ponowna konsultacja w trybie art. 38 kodeksu pracy jest potrzebna? Przykład: Pracodawca zamierzał rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę i poinformował zakładową organizację …

Czy przedsiębiorca może skorzystać z upadłości konsumenckiej?


Czy osoba fizyczna, prowadząca własną działalność gospodarczą i niezatrudniająca pracowników, może ogłosić tzw. upadłość konsumencką? Tak, ale po zakończeniu działalności gospodarczej. Prawo upadłościowe od kilku lat …

Zatrudnienie = umowa na piśmie


Sejm przyjął nowelizację kodeku pracy, która likwiduje tzw. syndrom pierwszej dniówki. Chodzi tu o sytuacje, gdzie pracodawca zatrudnia pracowników bez podpisania z nimi umowy. Obecnie umowa o pracę …