PrawoSejm uwzględnił poprawki „Solidarności”. W 2017 r. wyższe zakładowe fundusze świadczeń socjalnych


Sejm przyjął poprawki „Solidarności” wcześniej przyjęte przez Senat, które zwiększają odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o blisko 100 zł. Oznacza to, że od …

Wigilia z funduszu po nowemu


Wycieczka, dostęp do sali sportowej czy impreza integracyjna, np. spotkanie opłatkowe pracowników finansowane z funduszu świadczeń socjalnych nie zawsze będą uznane za przychód pracownika. Można również …

Wyższy odpis na ZFŚS w 2017 r.


Fundusz tworzą obowiązkowo pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników oraz pozostali pracodawcy zatrudniający według stanu na …

Składki na fundusz emerytur pomostowych


Zagadnienie: Czy istnieje obowiązek odprowadzania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracownika, który prace w szczególnych warunkach bądź o szczególnym charakterze wykonuje na część etatu? Odpowiedź: Zgodnie …

Świadczenia z ZFŚS


Zagadnienie: Czy pracownik, który nie złożył oświadczenia o dochodach może nie otrzymać świadczeń z ZFŚS? W grudniu pracodawca przyznaje świadczenia z ZFŚS w postaci paczek …

Świadczenia przedemerytalne


Zagadnienie: Pracownica miała ukończone 56 lat, gdy pracodawca rozwiązał z nią umowę o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Na jakie świadczenie może liczyć po ustaniu zatrudnienia? Odpowiedź: …

Potrącenia komornicze w trakcie choroby pracownika


Potrącenia z wynagrodzenia chorobowego Pracownik był chory i przebywał na zwolnieniu lekarskim przez 30 dni we wrześniu 2016 roku. Po upływie 10 dni choroby umowa o pracę …

Opodatkowanie zniesienia współwłasności


Zagadnienie: Dwóch braci odziedziczyło w 2014 roku nieruchomość. W 2015 roku, w wyniku orzeczenia sądowego dochodzi do zniesienia współwłasności i sąd przyznaje nieruchomość na własność Pana A, a na rzecz …

Jednakowe wynagrodzenie dla młodych pracowników


Obecne przepisy pozwalają na zatrudnienie pracownika w pierwszym roku pracy za wynagrodzeniem w wysokości 80 proc. wynagrodzenia minimalnego. Celem przyjęcia takiego rozwiązania miała być poprawa sytuacji …

Umowa zlecenie: minimalna stawka godzinowa


Z dniem 1 stycznia wejdą w życie przepisy wprowadzające minimalną stawkę godzinową wynagrodzenia dla osób wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług. Przy …