PrawoCzy świadczenie 500+ podlega rozliczeniu w PIT?


Zagadnienie: W sytuacji, gdy wiele rodzin otrzymuje świadczenie wychowawcze, zwane potocznie 500+ pojawiają się pytania, czy należy to świadczenie wykazać w rozliczeniu rocznym PIT?   Odpowiedź: Przede …

Zmiany w zasadach wydawania świadectw pracy


Od nowego roku zaczęły obowiązywać nowe zasady wydawania świadectw pracy. Aktualnie, w związku z ustaniem stosunku pracy, pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie …

Waloryzacja rent i emerytur 2017 r.


Od 1 marca br. emerytury i renty zostaną podwyższone zgodnie ze wskaźnikiem na poziomie 0,44 proc. Świadczenia emerytalno-rentowe zostaną podniesione o co najmniej 10 zł a renty z tytułu …

Stres pourazowy


Zagadnienie: Czy zespół stresu pourazowego może być uznany za uraz w rozumieniu ustawy wypadkowej? Pracownik na skutek zdarzenia w pracy, które miało wyjątkowo stresujący przebieg zagrażający bezpośrednio …

Plan urlopów


Plan urlopów ma na celu zapewnienie pracownikom wykorzystania urlopu w roku, w którym nabyli do niego prawo oraz umożliwienie pracodawcy zorganizowania pracy w sposób zapewniający normalne funkcjonowanie. Przyjmuje …

Obowiązki pracodawcy w okresie zimy


Przepisy BHP określają minimalną temperaturę w pomieszczeniach, gdzie wykonywana jest praca. Przy lekkiej pracy fizycznej, np. w biurach, temperatura nie powinna być niższa niż 18 stopni C. …

21 dni na odwołanie do sądu pracy


Od 1 stycznia 2017 roku pracownik ma 21 dni na odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy. Do dnia 31 grudnia 2016 r. kodeks …

W 2017 roku dalsze zmiany w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych


Od 1 stycznia br weszły w życie zmiany do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, które przewidują, iż Fundusz tworzą obowiązkowo pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych …

Świadczenia na wakacje z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych


Sezon urlopów w pełni i w wielu zakładach pracy istnieje możliwość otrzymania dofinansowania do wypoczynku pracownika i jego rodziny. Zapisy ustawy o ZFŚS zawierają wykaz dopuszczalnych form takiego dofinansowania. …

Wycieczki z funduszu po nowemu


Wycieczka, dostęp do sali sportowej czy impreza integracyjna finansowana z funduszu świadczeń socjalnych nie zawsze będą uznane za przychód pracownika. Można również udostępnić je dla wszystkich …