PrawoWypadek przy pracy – pracownicze roszczenia uzupełniające


Jeżeli pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy, może, oprócz roszczeń z ubezpieczenia społecznego, dochodzić również roszczeń uzupełniających od pracodawcy. Zgodnie z kodeksem cywilnym, poszkodowany pracownik może …

Ochrona wizerunku osób prywatnych i publicznych


Zgodnie z przepisami prawa wizerunek człowieka stanowi jedno z dóbr osobistych i podlega ochronie, przewidzianej w przepisach prawa cywilnego (art. 23 k.c.), jak i prawa …

Dziedziczenie długów przez małoletnie dziecko


Jeżeli zmarły zostawił same długi albo jeśli długi przewyższają wartość majątku, spadkobierca powinien rozważyć decyzję o odrzuceniu spadku. A co zrobić jeśli spadkobiercą dłużnika będzie …

Świadczenia dla pracowników z okazji Świąt Bożego Narodzenia


W związku ze świętami wielu pracodawców przekazuje pracownikom dodatkowe świadczenia. Mogą być one finansowane z bieżących środków lub z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Karta przedpłacona …

Zapomoga z tytułu choroby współmałżonka


Pracownik złożył wniosek o przyznanie mu zapomogi z ZFŚS, ponieważ jego współmałżonek, wskutek wypadku przebywa w szpitalu i czeka go długie leczenie. Czy w razie pozytywnego rozpatrzenia …

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę


11 listopada 2017 r. Narodowe Święto Niepodległości przypada w sobotę. W związku z tym pracodawcy, u których sobota jest dniem wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego …

Opłaty mogą być pobierane jedynie za parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonym miejscu


W dniu 9 października 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie powiększonym przychylił się do dotychczasowego stanowiska prezentowanego w orzecznictwie sądów administracyjnych, a mianowicie, że opłatę za postój …

Zaległy urlop wypoczynkowy do końca września


Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Natomiast, zgodnie …

Zajęcie komornicze nadpłaty podatku PIT


Wobec dłużniczki jest prowadzone sądowe postępowanie egzekucyjne. Komornik dokonał w urzędzie skarbowym zajęcia nadpłaty podatku, w tym z tytułu ulgi podatkowej na dzieci (ulga prorodzinna). Czy …

Przeliczenie emerytury


Czy po 1 października 2017 r. można na nowo przeliczyć emeryturę według tablic dla wieku 60 lub 65 lat? Od 1 października 2017r. wejdzie w życie …