PrawoObowiązki pracodawcy zimą


Przy pracy wykonywanej na wolnej przestrzeni pracodawca jest obowiązany do: zapewnienia odzieży ochronnej, posiłków regeneracyjnych i ciepłych napojów, przy temperaturze powietrza zimą (od 1 listopada …

Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (cz. 1)


Przedstawiamy zagadnienia związane z nabyciem prawa i wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zwanego potocznie trzynastką. Zagadnienie Prawo do „trzynastki” w przypadku przejścia zakładu pracy na nowego …

Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników


Przedstawiamy zagadnienia związane z nabyciem prawa i wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zwanego potocznie trzynastką. Prawo do „trzynastki” w przypadku przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę, …

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele podpisana


W dniu 30 stycznia 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni. Ustawa określa zasady dotyczące …

Zawieszenie prawa do renty socjalnej w 2018 roku


Renta socjalna to świadczenie przysługujące osobom pełnoletnim, jeśli niezdolność powstała przed ukończeniem 18 roku lub w trakcie nauki do ukończenia 25 roku życia. Od 1 …

Nowe ulgi podatkowe dla świadczeń z ZFSŚ i funduszy związkowych


Z początkiem roku obowiązuje nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe przepisy wprowadziły m.in. wzrost wysokości progu zwolnienia od podatku dochodowego od wartości …

Najważniejsze zmiany w prawie pracy w 2018 roku


Rok 2018 przyniesie ze sobą sporo zmian w polityce zatrudnienia. Pensja minimalna osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wzrośnie do 2100 zł., a minimalna …

Zwolnienie od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem


Pracownikowi wychowującemu dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze dwóch dni (art. 188 kodeksu pracy). Od …

Pracodawca nie rozliczy rocznego PIT-u


Zmiana przepisów prawa wykluczyła możliwość  złożenia zeznania rocznego od dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2017 r. za pośrednictwem pracodawcy. Rozwiązanie to ma zastosowanie także w …

Urlop dla poratowania zdrowia – nowe zasady


Od 1 stycznia 2018 r. urlop dla poratowania zdrowia będzie udzielany na nowych zasadach. W nadchodzącym roku o urlop dla poratowania zdrowia będzie można wystąpić …