PrawoPracodawca musi konsultować


Pracodawca nie może odgórnie żądać od organizacji związkowej imiennej listy pracowników, aby w przypadku konieczności zwolnienia pracownika, unikać trybu konsultacji wymienionej w art. 38 kodeksu …

Dziedziczenie długów


Czy wierzyciele zmarłego mogą żądać zapłaty od spadkobierców? Otóż, co do zasady, tak. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na spadkobierców (art. 922 …

Wypowiedzenie terminowej umowy o pracę


Na gruncie obowiązujących przepisów prawa, co do zasady, nie można wypowiedzieć pracownikowi umowy na czas określony. Wyjątek od tej reguły stanowi przepis art. 33 k.p. …

Poniżej 10ºC masz prawo do napoju


Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie napoje i posiłki. Ciepłe napoje dla pracujących zimą na zewnątrz, wydaje się niezależnie od wydatku …

Pracodawca musi konsultować


Pracodawca nie może odgórnie żądać od organizacji związkowej imiennej listy pracowników, aby w przypadku konieczności zwolnienia pracownika, unikać trybu konsultacji wymienionej w art. 38 kodeksu pracy. Takie …

Ochrona przewodniczącego z mocy prawa


Sąd Najwyższy rozpoznając skargę kasacyjną w sprawie drastycznego zwolnienia we wrześniu 2009 roku przewodniczącego Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Interchem S.A. w Gdyni potwierdził, że odbyło się …