PrawoUstawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników


 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1 (T.j. Dz. U. z 2016 …

Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych


Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych z dnia 30 kwietnia 2004 r. tj. z dnia 8 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2148)     …

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych


Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 1994 r. tj. z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2191) …

Ustawa o związkach zawodowych


USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1881.)   Rozdział  1 Przepisy ogólne   Art.  …

PIT pomoże rozliczyć urząd skarbowy


Do dnia 16 kwietnia 2018 r. można za pomocą strony internetowej złożyć wniosek PIT-WZ, a urząd skarbowy przygotuje dla nas deklarację podatkową PIT-37. PIT-WZ to …

Ile można dorobić będąc na emeryturze lub rencie


Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zmniejszyć lub zawiesić świadczenie osobie, która osiągnęła dodatkowy i odpowiednio wysoki przychód podlegający ubezpieczeniom społecznym, następującym świadczeniobiorcom: emerytom, którzy nie ukończyli …

Ulgi podatkowe z ZFŚS i funduszy związkowych


W związku z okresem przedświątecznym i przekazywanymi z tego tytułu świadczeniami pieniężnymi, przypominamy o nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe przepisy wprowadziły …

Opłaty za zaświadczenia o zarobkach?


Byli pracownicy mogą zwracać się do zakładu pracy o wystawienie zaświadczeń ZUS Rp-7 czyli zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla potrzeb emerytalno-rentowych.  Zgodnie z art. …

Nadmierny wysiłek lub stres a wypadek przy pracy


Przyczyną zewnętrzną wypadku przy pracy może być każdy czynnik zewnętrzny zdolny wywołać szkodliwe skutki. W tym znaczeniu taką przyczyną może być także praca i czynność …

Kodeks pracy


Kodeks pracy. Dz.U.2018.108 t.j. z dnia 2018.01.12 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 marca 2018 r.  do: 31 sierpnia 2018 r.   USTAWA z dnia …