Prawo



Zmiany w urlopie ojcowskim


Obowiązująca od 2 stycznia bieżącego roku nowelizacja kodeksu pracy wydłuża okres, w którym ojcowie będą mogli wykorzystać urlop ojcowski. Po zmianie mają na to czas do …

Emerytura pomostowa rybaka


Czy pracownik zatrudniony na stanowisku rybaka morskiego, ale wykonujący na statku również prace mechanika (czyli prace nie zaliczane przez ustawę o emeryturach pomostowych do prac w szczególnych …

Opieka już na godzinę lub dwie


Pracownikowi wychowującemu dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze dwóch dni (art. 188 kodeksu pracy). Od 2 stycznia …

Kontrola PIP bez zapowiedzi możliwa w kadej firmie


Nie tylko w przemyśle i handlu, ale także w firmach usługowych inspektorzy pracy będą mogli przeprowadzać kontrole bez zapowiedzi. Jak wynika ze stanowiska głównego inspektora pracy, niezapowiedziane kontrole …

Dla kogo korzystniejszy przelicznik emerytury?


Z dniem 1 maja 2015 r. weszły w życie zmiany przepisów ustawy emerytalnej, pozwalające w pewnych przypadkach na korzystniejsze przeliczenie świadczenia. Możliwość korzystniejszego przeliczenia objęła, pod pewnymi …

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – Ustawa zasadnicza


Dz.U.1997.78.483 2001.04.04 sprost. Dz.U.2001.28.319 ogólne 2006.11.07 zm. Dz.U.2006.200.1471 art. 1 2009.10.21 zm. Dz.U.2009.114.946 art. 1 KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z …

Umowy cywilnoprawne po nowemu


Z nowym rokiem weszły w życie zmiany przepisów dotyczące oskładkowania umów zlecenia. Warto zatem na przykładach przeanalizować na czym te zmiany polegały. Przede wszystkim od kilku …

Od 1 stycznia 2016 nowe świadczenie związane z rodzicielstwem


Nowe świadczenie w kwocie  1 tys. złotych miesięcznie, zwane rodzicielskim, będą otrzymywać rodzice, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński.  Do osób takich należą bezrobotni, studenci, rolnicy, osoby …

Sprawdź, czy Twoje dziecko jest ubezpieczone


Pracownik jest zatrudniony od kilku lat w wymiarze ½ etatu i zamierza w najbliższym czasie przejść na emeryturę. Obawia się jednak, że do stażu emerytalnego zalicza się z każdego …

Odwołanie od wypowiedzenia


Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Natomiast żądanie przywrócenia do pracy …