PrawoRekompensata za pracę w dniu wolnym


Pracownik został wezwany na 2 godziny do pracy w dzień wolny wynikający z pięciodniowego tygodnia pracy. Dla pracownika takim dniem jest sobota. Czy za przepracowany czas pracownikowi …

Badania lekarskie dla pracowników


Pracodawca jest zwolniony od obowiązku przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich dla tych nowych pracowników, którzy dostarczą ważne orzeczenie lekarskie z poprzedniego miejsca pracy. Co do zasady, wstępnym …

Wcześniej ze zwolnienia


Pracownik korzystający ze zwolnienia lekarskiego może wcześniej wrócić do pracy. Jeśli wcześniej wyzdrowiał i uzyskał orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy, może podjąć pracę nie tracąc prawa …

Dobrowolne odejścia bez podatku


Czy odszkodowanie wypłacone pracownikowi w ramach programu dobrowolnych odejść jest objęte zwolnieniem od podatku? Co do zasady opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszystkie dochody …

Wyższa emerytura za czas studiow


Od 1 maja 2015 r., przy ustalaniu kapitału początkowego, okres ukończonych studiów wyższych, przebytych przed 1 stycznia 1999 r. uwzględnia się w kapitale początkowym w wymiarze ograniczonym …

Ważne daty: 31 marca i 10 kwietnia


Do 31 marca w ustawowych terminach składania sprawozdań finansowych organizacja związkowa musi się rozliczyć z urzędem skarbowym. Jeżeli data podjęcia uchwały zatwierdzającej sprawozdania (bilans, rachunek wyników, informacja …

Nowe prawo o zgromadzeniach


Zgodnie z nową definicją – zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni, w określonym miejscu, w celu odbycia wspólnych obrad lub wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych. Do tej pory …

Zmiany w urlopie wychowawczym


2 stycznia 2016 r. weszły w życie zmiany w uprawnieniach rodzicielskich, w tym dotyczące urlopu wychowawczego. Aktualnie wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego składa się na piśmie w terminie nie krótszym …

Wyższa emerytura za okresy opieki nad dzieckierm


Od 1 maja 2015 r. zmienił się sposób obliczania kapitału początkowego dla kobiet, które przed 1 stycznia 1999 roku korzystały z urlopu wychowawczego. Ustawodawca zmienił zasady …

Jak uspprawiedliwiać nieobecność w pracy


Przykład: Jeden z pracowników zwrócił się o zwolnienie go na rozprawę sądową, na którą został wezwany w charakterze świadka. Czy pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika od pracy, a jeśli …