BHPSzkolenia BHP


Jedna z zasad nauczania głosi:,,Nigdy dość powtórzeń”, czyli nie ma nauki bez powtarzania, które jest kluczem do skuteczności. Czy zasadę tę należycie wykorzystujemy w szkoleniach BHP-owskich i czy …

Ochrona kobiet w pracy


Tradycyjnie od wieków i we wszystkich kulturach pewne prace wykonywane były przez kobiety, inne były przypisane mężczyznom. Tak niejednokrotnie jest i w dobie obecnej. Prace wymagające znacznego wysiłku …

Badania lekarskie pracowników


Ochrona zdrowia pracujących w Polsce powinna być skuteczna, a taka niestety obecnie nie jest. Jednym z istotnych elementów tej ochrony są badania lekarskie pracowników, pozwalające na wczesne wykrywanie …

Choroby zawodowe


Czy w Polsce każdą chorobę wynikającą z warunków pracy można zgodnie z prawem uznać za chorobę zawodową? Otóż, niestety, nie! Zgodnie z prawem, za chorobę zawodową w Polsce uważa się …

Komisje BHP


Na całym świecie podejmowano wiele starań, by w zakładach pracy móc powoływać komisje, które czuwałyby nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia pracowników. Wyniki tych działań były rozmaite. Nieraz …