Akty prawneUstawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych


USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 399.)   Rozdział  1 Przepisy ogólne   …

Ustawa o społecznej inspekcji pracy


USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 567.) W trosce o systematyczną poprawę stanu …

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników


 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1 (T.j. Dz. U. z 2016 …

Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych


Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych z dnia 30 kwietnia 2004 r. tj. z dnia 8 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2148)     …

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych


Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 1994 r. tj. z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2191) …

Ustawa o związkach zawodowych


USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1881.)   Rozdział  1 Przepisy ogólne   Art.  …

Kodeks pracy


Kodeks pracy. Dz.U.2018.108 t.j. z dnia 2018.01.12 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 marca 2018 r.  do: 31 sierpnia 2018 r.   USTAWA z dnia …

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – Ustawa zasadnicza


Dz.U.1997.78.483 2001.04.04 sprost. Dz.U.2001.28.319 ogólne 2006.11.07 zm. Dz.U.2006.200.1471 art. 1 2009.10.21 zm. Dz.U.2009.114.946 art. 1 KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z …