Akty prawneKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – Ustawa zasadnicza


Dz.U.1997.78.483 2001.04.04 sprost. Dz.U.2001.28.319 ogólne 2006.11.07 zm. Dz.U.2006.200.1471 art. 1 2009.10.21 zm. Dz.U.2009.114.946 art. 1 KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z …

Kodeks pracy


Dz.U.1998.21.94 Ostatnia zmiana: 2013.10.01 zm. Dz.U.2013.1028 art. 1 USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (tekst jednolity) Preambuła (skreślona). DZIAŁ PIERWSZY PRZEPISY OGÓLNE Rozdział I Przepisy …

Ustawa o związkach zawodowych


Dz.U.2001.79.854 Ostatnia zmiana: 2013.08.23 zm. Dz.U.2013.896 art. 2 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Związek zawodowy jest …

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych


Dz.U.1991.55.236 2006.10.01        zm.       Dz.U.2006.104.711  art. 16 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. (Dz. U. z dnia 26 czerwca 1991 r.) …

Ustawa o społecznej inspekcji pracy


Dz.U.1983.35.163 2011.01.02        zm.       Dz.U.2010.182.1228        art. 83 USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.) …

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników


Dz.U.2003.90.844  2009.01.01        zm.       Dz.U.2008.237.1654        art. 6 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników1) …

Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych


Dz.U.2013.170 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (tekst jednolity) Art. 1. Ustawa określa: 1)  warunki nabywania i utraty prawa do świadczeń przedemerytalnych; 2)  …

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych


Dz.U.2012.592 2013.07.13        zm.       Dz.U.2013.747        art. 2 USTAWA z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa …