PrawoNowe ulgi podatkowe dla świadczeń z ZFSŚ i funduszy związkowych


Z początkiem roku obowiązuje nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe przepisy wprowadziły m.in. wzrost wysokości progu zwolnienia od podatku dochodowego od wartości …

Najważniejsze zmiany w prawie pracy w 2018 roku


Rok 2018 przyniesie ze sobą sporo zmian w polityce zatrudnienia. Pensja minimalna osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wzrośnie do 2100 zł., a minimalna …

Zwolnienie od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem


Pracownikowi wychowującemu dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze dwóch dni (art. 188 kodeksu pracy). Od …

Pracodawca nie rozliczy rocznego PIT-u


Zmiana przepisów prawa wykluczyła możliwość  złożenia zeznania rocznego od dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2017 r. za pośrednictwem pracodawcy. Rozwiązanie to ma zastosowanie także w …

Urlop dla poratowania zdrowia – nowe zasady


Od 1 stycznia 2018 r. urlop dla poratowania zdrowia będzie udzielany na nowych zasadach. W nadchodzącym roku o urlop dla poratowania zdrowia będzie można wystąpić …

Wypadek przy pracy – pracownicze roszczenia uzupełniające


Jeżeli pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy, może, oprócz roszczeń z ubezpieczenia społecznego, dochodzić również roszczeń uzupełniających od pracodawcy. Zgodnie z kodeksem cywilnym, poszkodowany pracownik może …

Ochrona wizerunku osób prywatnych i publicznych


Zgodnie z przepisami prawa wizerunek człowieka stanowi jedno z dóbr osobistych i podlega ochronie, przewidzianej w przepisach prawa cywilnego (art. 23 k.c.), jak i prawa …

Dziedziczenie długów przez małoletnie dziecko


Jeżeli zmarły zostawił same długi albo jeśli długi przewyższają wartość majątku, spadkobierca powinien rozważyć decyzję o odrzuceniu spadku. A co zrobić jeśli spadkobiercą dłużnika będzie …

Świadczenia dla pracowników z okazji Świąt Bożego Narodzenia


W związku ze świętami wielu pracodawców przekazuje pracownikom dodatkowe świadczenia. Mogą być one finansowane z bieżących środków lub z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Karta przedpłacona …

Zapomoga z tytułu choroby współmałżonka


Pracownik złożył wniosek o przyznanie mu zapomogi z ZFŚS, ponieważ jego współmałżonek, wskutek wypadku przebywa w szpitalu i czeka go długie leczenie. Czy w razie pozytywnego rozpatrzenia …