PrawoSkładki można dziedziczyć


  Składki zgromadzone w ZUS i w OFE mogą być dziedziczone przez małżonka, wskazane osoby lub przez spadkobierców. Nie dotyczy to jednak wszystkich składek. Składki …

Kiedy można wysłać pracownika na przymusowy urlop?


Zasadą przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego jest, że pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo (art. …

Dziedziczenie środków zgromadzonych w OFE


Zasadą jest, że jeśli osoba ubezpieczona w OFE nie dożyje wieku emerytalnego, to środki zgromadzone na koncie podlegają wypłacie zgodnie z zasadami określonymi w art. 131 ustawy z 28 …

Jak najkorzystniej rozliczyć się z fiskusem za 2016 rok: Ulga prorodzinna (ulga na dziecko)


Podatnicy podatku PIT – czyli pracownicy, zleceniobiorcy, osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, są zobowiązani do dokonania rocznego rozliczenia podatkowego z urzędem skarbowym, właściwym według miejsca …

Jak najkorzystniej rozliczyć się z fiskusem za 2016 rok: Ulga rehabilitacyjna


Podatnicy podatku PIT – czyli pracownicy, zleceniobiorcy, osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, są zobowiązani do dokonania rocznego rozliczenia podatkowego z urzędem skarbowym, właściwym według miejsca …

Ponowne złożenie wniosku o 500+ będzie konieczne


Od 1 kwietnia 2016 r. jest przyznawane świadczenie wychowawcze (zwane także świadczeniem 500+), stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Wypłata świadczeń jest co do zasady realizowana …

Przedłużające się chorobowe a rozwiązanie umowy o pracę


Powtarzające się nieobecności spowodowane chorobą Choroba pracownika wpisana jest w ryzyko, jakie pracodawca ponosi z racji jego zatrudnienia. Podobnie rzecz się przedstawia z usprawiedliwionymi nieobecnościami w pracy, spowodowanymi innymi …

Czy świadczenie 500+ podlega rozliczeniu w PIT?


Zagadnienie: W sytuacji, gdy wiele rodzin otrzymuje świadczenie wychowawcze, zwane potocznie 500+ pojawiają się pytania, czy należy to świadczenie wykazać w rozliczeniu rocznym PIT?   Odpowiedź: Przede …

Zmiany w zasadach wydawania świadectw pracy


Od nowego roku zaczęły obowiązywać nowe zasady wydawania świadectw pracy. Aktualnie, w związku z ustaniem stosunku pracy, pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie …

Waloryzacja rent i emerytur 2017 r.


Od 1 marca br. emerytury i renty zostaną podwyższone zgodnie ze wskaźnikiem na poziomie 0,44 proc. Świadczenia emerytalno-rentowe zostaną podniesione o co najmniej 10 zł a renty z tytułu …