Rynek pracy

 

Rynek pracy to miejsce, na którym spotykają się pracownicy  (gospodarstwa domowe) z przedsiębiorstwami, które poszukują pracowników, aby wytwarzać towary i usługi, to mechanizm gospodarczy regulujący wielkość podaży pracy i popytu na pracę. Gdy rynek pracy znajduje się w równowadze to podaż i popyt pracy są sobie równe. Taka sytuacja może nastąpić przy określonym poziomie płacy realnej. Zazwyczaj jednak podaż pracy przewyższa popyt, wówczas mamy do czynienia z bezrobociem.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami poświęconymi problematyce rynku pracy, a w szczególności ze zbiorem analiz i opracowań oraz do skorzystania z wyszukiwarek ofert pracy.

Wyszukiwarki ofert pracy „Jobrapido” i „Careerjet” to nowoczesne witryny internetowe, które po wprowadzeniu podstawowych danych takich jak nazwa stanowiska pracy i województwo lub miasto, w którym chcemy pracować automatycznie sprawdzą czy na portalach zostały zarejestrowane nowe oferty pracy spełniające określone kryteria.