Raporty: MPiPS oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczące rynku pracy

Pod poniższym linkiem znajduje się raport Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Polska  2011. Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym wydany w 2011 roku

Pobierz PDF:…>>

 

Pod Poniższym linkiem znajduje się raport Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Młodzi 2011 wydany w 2011 roku.

Pobierz PDF:…>>