Posiedzenie ZRG, 3.09.2012


Uchwała nr 12/2012 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
w sprawie rejestracji Międzyregionalnej Sekcji Muzeów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego i Słupskiego

Na wniosek Grupy Inicjatywnej  Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku:

 1. Zatwierdza Regulamin Międzyregionalnej Sekcji Muzeów Regionu Gdańskiego i Słupskiego.

Uchwałę podjęto  po zasięgnięciu opinii ZR NSZZ „Solidarność” w Słupsku.

Podstawa prawna:

 1. Statut NSZZ „Solidarność” § 26 ust. 2
 2. Uchwała nr 4 XIX KZD, zm. Uchwałą nr 4 XX KZD, Uchwałą nr 6XXII KZD
 3. Uchwała KK nr 17/08  zm. Uchwałą nr 18/09

Uchwała nr 13/2012 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”w sprawie rejestracji Międzyregionalnej Sekcji Muzeów NSZZ „Solidarność”  Regionu Gdańskiego i Słupskiego

Na wniosek Grupy Inicjatywnej  Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku:

 1. Postanawia z dniem 1 września 2012r. zarejestrować  Międzyregionalną Sekcji Muzeów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego i Słupskiego w Rejestrze Sekcji Branżowych Regionu Gdańskiego.

Uchwałę podjęto  po zasięgnięciu opinii ZR NSZZ „Solidarność” w Słupsku.

Podstawa prawna:

 1. Statut NSZZ „Solidarność” § 26 ust. 2
 2. Uchwała nr 4 XIX KZD, zm. Uchwałą nr 4 XX KZD, Uchwałą nr 6XXII KZD
 3. Uchwała KK nr 17/08  zm. Uchwałą nr 18/09

W załączeniu:

 1. Wniosek grupy inicjatywnej,
 2. Opinia ZR NSZZ „Solidarność” w Słupsku
 3. Projekt regulaminu sekcji
 4. Uchwały organizacji zakładowych o przystąpieniu do sekcji